ELŻBIETA FURDYNA -skuteczność w działaniu

Drukuj PDF Wyślij link

Gdzie alkoholik i jego rodzina uzyskają pomoc na Białołęce?

To mit, że alkoholizm dotyczy tylko wybranej grupy ludzi, czyli "meneli" sprzed sklepu monopolowego albo rodzin patologicznych.

Czy możemy zapobiec rozszerzającej się chorobie alkoholowej? Alkohol towarzyszy nam od najmłodszych lat. Jest wszechobecny. Nie do wyobrażenia jest przyjęcie bez alkoholu. Podawany jest zarówno na uroczystościach dla dorosłych, jak i dla dzieci.

 

Niestety, w niektórych środowiskach króluje mit, że alkoholizm dotyczy tylko wybranej grupy ludzi, czyli "meneli" sprzed sklepu monopolowego albo rodzin patologicznych. Problem dotyka jednak coraz częściej osób z wykształceniem, na wysokich stanowiskach. Zaczyna się od drinka, wypijanego początkowo codziennie wieczorem, dla rozładowania stresu, a później coraz częściej, aż w końcu alkohol zarządza człowiekiem.
Chciałabym przypomnieć mieszkańcom Białołęki, gdzie można szukać pomocy w przezwyciężeniu problemu alkoholowego w rodzinie i wynikającej stąd przemocy.
Alkoholizm jest chorobą i to chorobą całej rodziny, którą trzeba leczyć. Aby leczenie było efektywne, powinno objąć całą rodzinę.


Gdzie szukać pomocy?
I. W Dzielnicach Warszawy w 2003 roku zostały powołane Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Programów Alkoholowych (DZPPiRPA). W Białołęce siedziba mieści się obecnie przy ul. Modlińskiej 61. Po tym adresem osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z pomocy konsultantów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnwgo (PIK), m.in. prawnika, psychologa, psychiatry, instruktora terapii uzależnień. Godziny przyjęć specjalistów PIK jak i dyżury członków DZRPPiRPA są umieszczone w siedzibie przy ul. Modlińskiej 61 jak i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka.
Naczelnym zadaniem Dzielnicowego Zespołu (DZPPiRPA) jest wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia osoby uzależnionej w zakładzie lecznictwa odwykowego. Taka procedura kończy się złożeniem wniosku do sądu. Jest to jednak długotrwały proces i nie zawsze skuteczny. Nawet, jeżeli (co w większości tak się dzieje) sąd wyda postanowienie o zobowiązaniu do leczenia w takim zakładzie, to na miejsce w nim obecnie czeka się około 2 lat. Dlatego staramy się tak zmotywować zarówno rodzinę jak i osobą uzależnioną, by podjęli samodzielne kroki w celu pozbycia się nałogu i utrzymania abstynencji, rodzinie zaś wskazujemy środki do pomocy osobie uzależnionej oraz sobie.
Osoba uzależniona może skorzystać z profesjonalnej terapii odwykowej, którą prowadzą poradnie, ośrodki leczenia uzależnień, oddziały w szpitalach, szpitale psychiatryczne. W naszej Dzielnicy niestety brak takich ośrodków. Osobom poszukującym pomocy podajemy adresy analogicznych placówek poza Białołęką.

Karawana
Od kilku lat działa Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Karawana, które służy pomocą osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w grupach wsparcia, które prowadzi wykwalifikowany instruktor terapii uzależnień:
• grupa edukacyjno-motywującą dla osób doświadczających problemu alkoholowego (poniedziałki od godz. 17.15, ul. Modlińska 61). Program dla osób, które dotychczas nie podejmowały leczenia, nie identyfikują się z chorobą alkoholową, ale picie i wynikający z niego styl życia powoduje u nich wstyd, lęk i poczucie winy
• grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji (czwartki, godz. 18.00, ul. Modlińska 61) Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, które rozpoznały swój problem i chcą utrzymywać abstynencję
• grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (środy, godz. 17.15, ul. Śreniawitów 4) - ideą powstania tej grupy jest pomoc osobom żyjącym z osobami uzależnionymi i trzeźwiejącymi alkoholikami, potrzebującym wsparcia emocjonalnego
• grupa wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD (dorosłe dzieci alkoholików) (piątki, 17.15, ul. Modlińska 61).


Parafie też niosą pomoc
Grupy wsparcia działają także przy parafiach:
• AA (anonimowych alkohlików) przy parafii pw. Matki Bożej Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100 - czwartki o godz. 18.00
• AL.-Anon dla wspólnoty krewnych i przyjaciół alkoholików przy parafii Św. Franciszka z Asyżu, ul. Strumykowa 25 - wtorki o godz. 18.00 ()
Cenne są działania pomocowych grup wsparcia, dzięki którym wiele osób utrzymuje abstynencję, jednakże w dalszym ciągu widzimy potrzebę uruchomienia profesjonalnej poradni leczenia uzależnień, której w 80-tysięcznej Białołęce nie ma.


Elżbieta Furdyna
przewodnicząca DZRPPiRPA

Warszawa, 13 października 2012 r.
 


Komentarzemirela
2015-09-28 00:05:49
potrzebuje pomocy

Aktualności

Zapraszam na pielgrzymki w 2021 roku w Polsce i na Chorwację
czytaj więcej...
komentarzy: 0 / zobacz wszystkie / dodaj swój